AzimAmbalaj AzimAmbalaj
AzimAmbalajKURUMSAL

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Firmamız;

Bu aydınlatma metni ve politikasını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hazırlamıştır.

Firma yerleşkemizin fabrika girişi, fabrika içi ve dışı, tüm çalışma alanları, yemekhane, dinlenme alanları, ofisler ve koridorlar, yerleşke çevresinde;

Firmanın, çalışanların, ziyaretçilerin, firma dışından olup hizmet ya da ürün sağlayıcıların vs. firma bünyesinde bulundukları sırada yasaların ön gördüğü şekilde genel güvenliğin ve huzurun sağlanması amaçlı 7/24 görüntülü kayıt yapan kamera sistemi bulunmakta olup, Bilgi İşlem Sorumluları tarafından denetlenmektedir. Yönetim ve güvenlik personeli tarafından izlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunludur" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesi zorunludur" hukuki sebeplere dayanarak sisteme otomatik olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatlar gereği talep halinde adli makamlar,  ilgili kolluk kuvvetlerine, şirket ve müşteki avukatlarına aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun şekilde Azim Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Veysel Karani Mahallesi Zaloğlu Rüstem Caddesi No:5 Sancaktepe/İSTANBUL adresine yazılı olarak yada  KEP üzerinden azimambalaj@hs01.kep.tr  e-posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
AzimAmbalaj
Veysel Karani Mah. Hancı Sokak No:1 Sancaktepe / İSTANBUL
AzimAmbalaj
+90 216 496 26 76