AzimAmbalaj AzimAmbalaj
AzimAmbalajKURUMSAL

İSG Politikası

İSG POLİTİKASI

 

“Bir Dünya markası yolunda Azim’le ilerliyoruz” markamız doğrultusunda Sürdürdüğümüz hizmet faaliyetlerinde, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir.

Faaliyetlerimizin,  “Önce güvenlik ve sağlık” ilkesinde ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, müşteriler ile imzaladığı özel sözleşme ve şartnamelere uymayı

Şirketimizdeki İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapmayı

 

“Eğitimsiz insan tehlikeyi davet eden kişidir. Eğitimli insan tehlikeyi bertaraf eden ve tehlikenin bertaraf edilmesine katkı sağlayan kişidir.” Ülkümüz çalışanların katılımı, karşılıklı bilgi alışverişi ile sürekli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ederiz.

 

 

                                                                                                          Genel Müdür

10.04.2023
AzimAmbalaj
Veysel Karani Mah. Hancı Sokak No:1 Sancaktepe / İSTANBUL
AzimAmbalaj
+90 216 496 26 76